Efektywność energetyczna

Audyt zużycia energii elektrycznej w firmach naszych Klientów pozwala nam zaproponować rozwiązania znacznie redukujące opłaty za energię elektryczną.

Redukujemy koszty zużycia energii w firmach naszych Klientów. Przeprowadzamy bezpłatną wstępną analizę zużycia energii, na podstawie której przedstawiamy naszym Klientom szereg czynników, dzięki którym mogą obniżyć rachunki za energię elektryczną m.in.:

Ι Ograniczenie kar z tytułu nadmiernego współczynnika mocy biernej

Ι Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

Ι Określenie optymalnej mocy przyłączeniowej

Ι Negocjacje taryf za energie elektryczną

Ι Dostosowanie układów pomiarowych