Projektowanie

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowej, od koncepcji, poprzez przygotowanie geodezyjne, administracyjne, opracowanie techniczne i uzgodnienie u gestora sieci.

 

Wykonujemy pełną dokumentację techniczno-prawną sieci elektroenergetycznych. Nasze projekty oprócz rozwiązań technicznych zawierają pełną dokumentację prawną i geodezyjną, co pozwala naszym Klientom przystąpić do natychmiastowej realizacji projektów.

 

Naszą specjalizacją są projekty:

Ι Przyłącza elektroenergetyczne docelowe oraz place budowy niskiego i średniego napięcia

Ι Usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznej z planowanymi inwestycjami

Ι Sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Ι Instalacje fotowoltaiczne

Ι Stacje transformatorowe

Ι Oświetlenie