+48 22 840 00 20 biuro@max-el.pl

Polityka prywatności

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi www.max-el.pl?

Administratorem danych osobowych jest MAX-EL Jacek Rajz (dalej: MAX-EL), z siedzibą: ul. Modelowa 18; 02-797 Warszawa, NIP: 521-009-09-57.

Jakie dane osobowe zbiera MAX-EL i dlaczego?

Dane osobowe są przetwarzane przez MAX-EL zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).

Cel przetwarzania i wykorzystania danych przez MAX-EL?

Umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez MAX-EL, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez MAX-EL;

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od MAX-EL wydania danych osobowych Użytkownika;

Dane Użytkowników będą przechowywane przez MAX-EL przez cały okres trwania umowy z MAX-EL i okres świadczenia przez MAX-EL usługi na rzecz Użytkownika.Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez MAX-EL ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

MAX-EL stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.

Prawa Użytkownika:

– uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób MAX-EL przetwarza dane Użytkownika,

– uzyskanie przez Użytkownika od MAX-EL kopii jego danych osobowych.

– edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,

– wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,

– w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez MAX-EL dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z MAX-EL w celu wyjaśnienia,

– Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez MAX-EL danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

– Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email: biuro@max-el.pl
Prosimy o użycie tego samego  adresu e-mail, który wskazał/a / użył/a Pani / Pan podczas dobrowolnego podania swoich danych osobowych w trakcie wyrażania zgody, korzystania z formularza kontaktowego, wysyłania mejla na adres email: biuro@max-el.pl

Osadzone treści z innych witryn:

Content na tej witrynie może zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

A jeśli trafiłeś tu z naszych profilów w mediach społecznościowych, to proponujemy zapoznaj się z tymi politykami prywatności:
Google Polityka prywatności
Facebook Polityka prywatności
Twitter Polityka prywatności
LinkedIn Polityka prywatności

Analiza statystyk

MAX-EL korzysta z Google Analytics i w ten sposób zbiera dane użytkowników w celu obserwacji jak korzystasz z naszej WWW. Informujemy, że w każdej chwili możesz zabezpieczyć swoje dane z naszej bazy poprzez instalację tej wtyczki

Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane osobowe?

Nie przesyłamy.

Twoje dane kontaktowe

Jeśli przekażesz nam swoje dane kontaktowe poprzez e-mail lub telefon, to użyjemy ich jedynie w celu udzielenia Ci odpowiedzi.

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane?

Nie otrzymujemy.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika?

Nie wykorzystujemy mechanizmów automatycznego profilowania.