+48 22 840 00 20 biuro@max-el.pl

Referencje

Warszawa, dn. 07.11.2014.

Firma mLocum S.A. z siedzibą w 90-047 Łódż ul. Piotrkowska 173 potwierdza, że firma MAX-EL Jacek Rajz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modelowej 18 wykonywała dla nas prace projektowe związane ze skablowaniem odcinka dwutorowej lini napowietrznej 110kV. W ramach powyższych zadań zostały dla nas wykonane i przekazane:

  • koncepcja programowo przestrzenna
  • projekt budowlano-wykonawczy
  • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

Potwierdzamy, że wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością w oparciu o wymagane standardy oraz z zachowaniem terminowości realizacji poszczególnych etapów. Z przyjemnością polecamy firmę MAX-EL jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera do współpracy.

Wiesław Miernik

Dyrektor Oddziału w Warszawie, mLocum S.A.

Warszawa, dnia 20.05.2013.

Firma “MAX-EL” wykonała na nasze zlecenie roboty elektryczne przy budowie stacji paliw:

  • SHELL w Piasecznie
  • SHELL w Płochocinie
  • SHELL w Warszawie, ul. Pileckiego
  • STATOIL w Warszawie, ul. Kondratowicza,
  • TESCO w Teresinie

Nasza firma jest bardzo zadowolona ze współpracy, w/w prace zostały wykonane z należytą starannością.

Firma “MAX-EL” dała się poznać jako przedsiębiorstwo rzetelne, zorganizowane i terminowe.

Firma “MAX-EL” jest godna polecenia innym inwestorom.

Jacek Milewski

Dyrektor, RAAB KARCHER

REFERENCJE

Z firmą MAX-EL Jacek Rajz współpracujemy od pięciu lat w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. W ramach realizowanych prac firma MAX-EL dotrzymywała wszystkich terminów zawartych w umowach. Jakość wykonywanych prac zawsze spełniała wymagane standardy. Całą dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie i uważamy, iż jest to godny Partner do współpracy i ewentualnego polecenia dla innych firm.

Zbigniew Gościcki

Prezes Zarządu, UNIDEVELOPMENT

REKOMENDACJA

GEZE Polska Sp. z o.o. potwierdza, że firma MAX-EL  Jacek Rajz wykonywała dla nas dokumentację projektową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej naszej nowej siedziby przy ul. Marywilskiej 24 w Warszawie.

Firma MAX-EL na bieżąco informowała nas o zaawansowaniu prac projektowych, a projekt został przekazany z ponad miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty jaką przewidywała umowa.

Potwierdzamy, że firma MAX-EL posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji tego typu zadań. Kontakt z pracownikami firmy, na każdym etapie naszej współpracy, był bardzo dobry, wykazali się dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą. Śmiało możemy polecić tę Firmę jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera.

Marek Warzybok

Prezes Zarządu, GEZE Polska

REFERENCJE

Z firmą MAX-EL  Jacek Rajz współpracujemy od 1998r do dnia dzisiejszego. Firma ta na bieżąco wykonuje dla nas prace związane z badaniem ochrony p. porażeniowej. W ramach udanej współpracy w 2013r wykonała dla nas prace związane z montażem baterii kondensatorów celem kompensacji mocy biernej. Rok później przeprowadziła audyt energetyczny i zrealizowała proces zmiany dostawcy energii elektrycznej, dzięki czemu otrzymaliśmy wymierne korzyści finansowe.

Całą dotychczasową wieloletnią współpracę uważamy za bardzo udaną w kwestii zarówno merytorycznej, prawnej jak i technicznej. Uważamy, że to godny partner, który profesjonalnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. W związku z powyższym zamierzamy naszą współpracę kontynuować w przyszłości a firmę MAX-EL Jacek Rajz polecamy jako rzetelnego wykonawcę.

Walentyna Dąbrowska

Pełnomocnik Zarządu, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT