Referencje

Z firmą Max-El Jacek Rajz współpracujemy od pięciu lat w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
W ramach realizowanych prac firma MAX-EL dotrzymywała wszystkich terminów zawartych w umowach. Jakość wykonywanych prac zawsze spełniała wymagane standardy. Całą dotychczasową współpracę oceniamy pozytywnie i uważamy, iż jest to godny Partner do współpracy i ewentualnego polecenia dla innych Firm.

Prezes Zarządu
Zbigniew Gościcki

Firma MAX-EL wykonała na nasze zlecenie roboty elektryczne przy budowie stacji paliw:
– SHELL w Piasecznie
– SHELL w Płochocinie
– SHELL w Warszawie, ul. Piłsudskiego
– STATOIL w Warszawie, ul. Kondratowicza
– TESCO w Teresinie

Nasza firma jest bardzo zadowolona ze współpracy, w/w prace zostały wykonane z należytą starannością.
Firma MAX-El dała się poznać jako przedsiębiorstwo rzetelne, zorganizowane i terminowe.

Firma MAX-EL jest godna polecenia innym partnerom.

Dyrektor
Jacek Milewski

Firma MAX-EL Jacek Rajz z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 18 wykonywała dla nas prace związane z dostawą i montażem energooszczędnego świetlenia typu LED. Wszystkie prace zostały dopracowane logistycznie w najmniejszych szczegółach co pozwoliło na niezwykle sprawną i profesjonalną realizację wszystkich etapów robót a zamontowany system został oparty o wysokiej klasy oprawy oświetleniowe.
Roboty wykonane były terminowo, z pełnym zaangażowaniem własnego zespołu, należytą starannością oraz zgodnie z wymaganymi standardami.
Potwierdzamy, że firma MAX-EL posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji tego typu zadań, dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników jak również własnym zapleczem technicznym.
Z przyjemnością polecamy tę Firmę jako sprawdzonego o rzetelnego Partnera do współpracy.

Paweł Jasiński
specjalista ds. administracji

Z firmą MAX-EL Jacek Rajz współpracujemy od 1998 e. do dnia dzisiejszego. Firma ta na bieżąco wykonuje dla nas prace związane z badaniem ochrony przeciw pożarowej.
W ramach udanej współpracy w 2013 roku wykonała dla nas prace związane z montażem baterii kondensatorów celem kompensacji mocy biernej. Rok później przeprowadziła audyt energetyczny i zrealizowała proces zmiany dostawcy energii elektrycznej, dzięki czemu otrzymaliśmy wymierne korzyści finansowe.
Całą dotychczasową wieloletnią współpracę uważamy za bardzo udaną w kwestii zarówno merytorycznej, prawnej jak i technicznej. Uważamy, że to godny partner, który profesjonalnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. W związku z powyższym zamierzamy naszą współracę kontynuować w przyszłości a firmę MAX-EL Jacek Rajz polecamy jako rzetelnego wykonawcę.

Pełnomocnik Zarządu
Walentyna Dąbrowska

SGI Baltis Sp. z o.o. potwierdza, że Firma MAX-EL Jacek Rajz, ul. Modelowa 18, 02-797 Warszawa w okresie od 06.2010 r. do 01.2011 r. wykonywała różne prace związane z zasilaniem linią SN stacji trafo na terenie budowy i rozprowadzeniem linii NN do zasilania zaplecza i żurawi wieżowych oraz oświetlenia terenu budowy p.n. TARASY BARTYCKA przy ulicy Bartyckiej 71 w Warszawie.
Prace były wykonane terminowo praz bezusterkowo przy zaangażowaniu zespołu pracowników.
Wszystkie sprawy formalne, dokumentacja oraz uzgodnienia związane z przekazaniem i uruchomieniem instalacji zostały wykonane również sprawnie i profesjonalnie załatwione przez Firmę MAX-EL.
Uważamy, że Firma MAX-EL posiada odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w realizacji tego typu zadań, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników i polecamy tę Firmę jako sprawdzonego i rzetelnego wykonawcę.

Menedżer Projektu
Zbigniew Dubanik

GEZE Polska Sp. z o.o. potwierdza, że firma MAX-EL Jacek Rajz wykonywała dla nas dokumentację projektową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej naszej siedziby przy ul. Marywilskiej 24 w Warszawie.
Firma MAX-EL na bieżąco informowała nas o zaawansowaniu prac projektowych, a projekt został przekazany z ponad miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty jaką przewidywała nasza umowa.
Potwierdzamy, że firma MAX-EL posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji tego typu zadań. Kontakt z pracownikami firmy, na każdym etapie naszej współpracy, był bardzo dobry, wykazali się dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą. Śmiało możemy polecić tę Firmę jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera.

Prezes Zarządu
Marek Warzybok

Firma mLocum S.A. z siedzibą w 90-047 Łódź ul. Piotrowska 173 potwierdza, że firma MAX-EL Jacek Rajz z siedzibą w Warszawie przy ul. Modelowej 18 wykonywała dla nas prace projektowe związane ze skablowaniem odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110kV w rejonie ul. Nałęczowskiej. Ponadto firma MAX-EL wykonywała niezbędny dla realizacji w/w zadania projekt usunięcia kolizji linii kablowej SN z projektowaną trasą linii kablowej 110kV. W ramach powyższych zadań zostały dla nas wykonane i przekazane:
– koncepcja programowo przestrzenna
– projekt budowlano-wykonawczy
– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

Potwierdzamy, że wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością w oparciu o wymagane standardy oraz z zachowaniem terminowości realizacji poszczególnych etapów. Z przyjemnością polecamy firmę MAX-EL jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera do współpracy.

dyrektor Oddział w Warszawie mLocum S.A.
Wiesław Miernik